Mã SP: NTH_04
500.000 VNĐ
Mã SP: NTH_02
600.000 VNĐ
Mã SP: nhang tháp tầm hương 300gam . hũ gỗ nắp đồng
350.000 VNĐ
Mã SP: rồng đốt trầm xuống khói+ tháp búp sen
1.300.000 VNĐ
Mã SP: tháp búp sen + ấm trà xuống khói thấp ( bang gỗ)
800.000 VNĐ
Mã SP: lư có dĩa mạ đồng
550.000 VNĐ
Mã SP: lư hoa sen mạ đồng , dùng để xông trầm hương
500.000 VNĐ
Mã SP: lư dẹp mạ đồng
500.000 VNĐ
Mã SP: BTH_01
1.000.000 VNĐ
Mã SP: Tượng Gỗ Nhỏ Để Xe Hơi 14
500.000 VNĐ
Mã SP: Tượng Gỗ Nhỏ Để Xe Hơi 13
500.000 VNĐ
Mã SP: Tượng Gỗ Nhỏ Để Xe Hơi 12
500.000 VNĐ
Mã SP: Tượng Gỗ Nhỏ Để Xe Hơi 11
400.000 VNĐ
Mã SP: gốc trầm hương 5 nhánh cao90cm
Liên hệ
Mã SP: cây cảnh trầm hương cánh kiến cao90cm
Liên hệ
Mã SP: CẢNH TRẦM HƯƠNG KIẾN NÚI
Liên hệ
Mã SP: cây trầm hương việt Nam cao 60cm cao cấp
Liên hệ
Mã SP: nhang trầm không tim . trúc
200.000 VNĐ
Mã SP: NTH_13
150.000 VNĐ
Mã SP: NTH_01
1.000.000 VNĐ
Mã SP: Di lạc gỗ
Liên hệ
Mã SP: Lư Xông trầm như ý
Liên hệ
Mã SP: Lư gỗ xông trầm hương
400.000 VNĐ
Mã SP: Thiềm thừ xông trầm
900.000 VNĐ
Mã SP: Thác xông trầm ấm trà
900.000 VNĐ
Mã SP:Bàn tay xông trầm
350.000 VNĐ
Mã SP: Thác Xông trầm Dilac
1.300.000 VNĐ