Mã SP: tháp trầm loại 1 . lư mai khắc
Liên hệ
Mã SP:Thác Xông trầm Dilac
1.300.000 VNĐ
Mã SP: Quan Am đứng rồng. dùng đốt trầm tháp
1.200.000 VNĐ
Mã SP:LG03
1.100.000 VNĐ
Mã SP: LG01
1.200.000 VNĐ
Mã SP: Bàn tay xông trầm
350.000 VNĐ
Mã SP:LG02
1.600.000 VNĐ
lân xông trầm .tháp trầm hương 2
700.000 VNĐ
Mã SP: nhang tháp tầm hương 300gam . hũ gỗ nắp đồng
350.000 VNĐ
Mã SP: rồng đốt trầm xuống khói+ tháp búp sen
1.300.000 VNĐ
Mã SP: tháp búp sen + ấm trà xuống khói thấp ( bang gỗ)
800.000 VNĐ
Mã SP: lư có dĩa mạ đồng
550.000 VNĐ
Mã SP: lư hoa sen mạ đồng , dùng để xông trầm hương
500.000 VNĐ
Mã SP: lư dẹp mạ đồng
500.000 VNĐ
Mã SP: Lư Xông trầm như ý
Liên hệ
Mã SP: Lư gỗ xông trầm hương
400.000 VNĐ
Mã SP: Thiềm thừ xông trầm
900.000 VNĐ
Mã SP: Thác xông trầm ấm trà
900.000 VNĐ
Mã SP:Bàn tay xông trầm
350.000 VNĐ
Mã SP: Thác Xông trầm Dilac
1.300.000 VNĐ