Mã SP: gốc trầm hương 5 nhánh cao90cm
Liên hệ
Mã SP: cây cảnh trầm hương cánh kiến cao90cm
Liên hệ
Mã SP: CẢNH TRẦM HƯƠNG KIẾN NÚI
Liên hệ
Mã SP: cây trầm hương việt Nam cao 60cm cao cấp
Liên hệ